תקנון סדנאות ינאי פרישר גוטמן

מדיניות ביטול סדנאות:
על פי החלטת המועצה הישראלית לצרכן, כאשר מדובר בסדנא (להלן: עסקת מכר מרחוק) ישנה לצרכן זכות חרטה החלה על עסקאות צרכניות, כפי הקובע בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. בית העסק רשאי לדרוש דמי ביטול עבור ביטול העסקה:
סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, מאפשר לצרכן של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ו/או השירות חוזה ו/או ממועד קבלת פרטי העסקה (טופס גילוי – סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן) – לפי המאוחר מבניהם (בענייננו מועד קבלת פרטי העסקה).
·בית העסק נותן השירות רשאי לגבות דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבניהם.
·במקרה של ביטול פחות מ- 3 ימי עבודה לפני מועד הסדנא ו/או אי הגעה מצד הצרכן, לא יוחזרו דמי ההשתתפות ולא יהא מועד נוסף.
·צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש ,זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם ו/או מיום מסירת המוצר ו/או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
ביטול בתקופת הקורונה:
רכש הצרכן עסקת מכר מרחוק, מאת בית העסק יהא ראשי הצרכן לבטלה ע"פ המתואר לעיל.
ככל שבית העסק נדרש לדחות את מתן השירות הנרכש בשל גורם חיצוני כגון: נגיף הקורונה ו/או סגרים לפי החלטת הממשלה ו/או צמצום כמות האנשים היכולים לקחת חלק, לא תעמוד לצרכן זכות הביטול בחלוף הזמן, אלה רק זכות דחיית מתן השירות וקביעת מועד חדש (ללא כל ביטול ודחייה נוספת).
הבהרות:
*בהתאם לחוק הפרשנות הימים נספרים מהיום למחרת וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון אלא אם הם הימים האחרונים בתקופה (לדוגמה: אם המועד האחרון הוא יום שבת, המועד האחרון ידחה ליום ראשון שאחריו).
"**יום מנוחה" בהגדרתו: יום שבת ויום מנוחה קבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה ופקודת סדרי השלטון והמשפט. יום מנוחה הינו יום שבת או חג בלבד.

0 הסל שלי
ווישליסט
דילוג לתוכן